Jóvenes europeos en Euskadi y lenguas minoritarias: HIGA! 2023: Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen 4. Topaketa

HIGA UIK

Por un lado, la clave para el futuro de las lenguas minoritarias será que las nuevas generaciones quieran revitalizar sus lenguas originarias. Por otro lado, colaborando entre las diferentes comunidades lingüísticas, se puede compartir experiencias y conocimientos y formar redes de colaboración. Hay muchas formas de formarse y activarse en la revitalización de las lenguas, por ejemplo, con un encuentro de cuatro días organizado por jóvenes para jóvenes…

Alde batetik, hizkuntza gutxituen etorkizunerako gakoa izango da belaunaldi berriek biziberritu nahi izatea. Bestalde, hizkuntza-komunitate ezberdinen artean elkarlanean arituz, esperientzia eta ezagutzak partekatu eta lankidetza-sareak osatu daitezke. Hizkuntzen biziberritzean trebatu eta aktibatzeko modu asko daude, adibidez, gazteek gazteentzat antolatutako lau eguneko topaketa bat.